CHttpServerContext::operator lt; & lt;

void operatorlt; < (lpctstr psz );

void operatorlt; < (long int dw );

void operatorlt; < (short int w );

void operatorlt; < (const CHtmlStream & dere );

void operatorlt; < (çift d );

void operatorlt; < (float f );

CHttpServerContextamp; operatör << (const CLongBinary & damla );

CHttpServerContextamp; operatör << (const CByteArray & dizi );

Açıklamalar

CHttpServerContext ekleme (lt; <) işleci tarafından CHttpServerContext nesnenin sahibi html akışına belirtilen dize veya tamsayı yazıyor. Operatör dize sürümü dizesini yapılmaksızın yazıyor. Tamsayı yazmadan önce ondalık metin olarak biçim değeri'geçersiz kılar.

Operatör parametreleri doğrudan ISAPI ayrıştırma harita kullanabileceğiniz ITS_ türlerine karşılık gelen.

CHttpServerContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: Internet Server API (ISAPI) ayrıştırma haritalar, ISAPI uzantıları: ayrıştırmak haritaları

Index