CHttpServerContext::m_pECB

Açıklamalar

Bir EXTENSION_CONTROL_BLOCK yapısı için işaretçi. Bu yapı, bu sunucu uzantısı komut veren istemci ve sunucu arasındaki bağlantıyı tanımlayan bilgileri içerir. EXTENSION_CONTROL_BLOCK yapısı tek tek üyelere açıklaması için bkz.

CHttpServerContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;EXTE&NSION_CONTROL_BLOCK

Index