CHttpServerContext::m_bSendHeaders

Açıklamalar

Mfc bir http yanıt üstbilgileri otomatik olarak göndermediğini denetleyen bir Boole bayrağı. Ne zaman bir CHttpServerContextmfc yapıları, m_bSendHeaders trueolarak ayarlar. M_bSendHeaders falseolarak ayarlarsanız, üstbilgi gönderilir. Otomatik üstbilgileri bastırmak veya CHttpServer::AddHeader kullanarak kendi başlıklarını oluşturmak istediğiniz bağlantı canlı tutmak istiyorsanız yararlıdır.

CHttpServerContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServer::AddHeader

Index