CHttpServerContext::CHttpServerContext

CHttpServerContext (EXTENSION_CONTROL_BLOCK * pECB );

Parametreleri

pECB

Bir EXTENSION_CONTROL_BLOCK veri yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir CHttpServerContext nesnesi inşası sırasında çerçeve tarafından denir.

CHttpServerContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index