CHttpServer::WriteTitle

virtual void WriteTitle (CHttpServerContext * pCtxt ) const;

Parametreleri

pCtxt

Bir CHttpServerContext nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlev istemciye iletilecek belgenin uygun html etiketleri arasına eklemek için başlık yazmak için çerçeve olarak adlandırılır.

Varsayılan uygulama yazıyor html etiketleri arasında GetTitle döndü başlığı " lt;Title> "ve" </Title> ". Farklı bir başlık sağlamak için bu üye işlevi geçersiz kılma.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServer::GetTitle

Index