CHttpServer::TerminateExtension

bool TerminateExtension (dword dwFlags );

Dönüş değeri

DwFlags HSE_TERM_ADVISORY_UNLOAD için ayarlanmışsa, bu işlev için geçersiz kılma güvenle çıkabilirsiniz belirtmek için true veya boşaltmaya hazır olmadığını belirten yanlış döndürür. DwFlags hse_term_must_unload için ayarlanmışsa, sunucu uzantısı bellek kalırsınız ve dönüş değeri yok sayılır.

Parametreleri

dwFlags

Aşağıdaki değerleri içeren bir bit maskesini:

Açıklamalar

TerminateExtension , iş parçacıklarını temizler ve diğer kapatma faaliyetleri tamamlamak için güvenli bir yol sağlar.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index