CHttpServer::StartContent

virtual void StartContent (CHttpServerContext * pCtxt ) const;

Parametreleri

pCtxt

Bir CHttpServerContext nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi başlangıç html etiketlerini eklemek için çerçeve tarafından denir " lt;Body> " ve " <HTML> " istemciye döndürülecek bir html belgesine.

Varsayılandan farklı bir davranışı uygulamak için bu üye işlevi geçersiz. (jpeg resmi gibi) bir html akımının dışında bir akış türü iade ettiğiniz, geçersiz kılabilirsiniz.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServer::EndContent

Index