CHttpServer::OnParseError

virtual bool OnParseError (CHttpServerContext * pCtxt, int nCause );

Dönüş değeri

Sıfır hata başarıyla ayrıştırılır; Aksi halde 0.

Parametreleri

pCtxt

Bir EXTENSION_CONTROL_BLOCK yapısı işlevi dwHttpStatusCodeiçeren bir CHttpServerContext nesnesi için bir işaretçi. Bu durum değerleri:

nCause

Error.  nedeni; Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Enum türü Açıklama
callOK OnParseError hata ele.
callParamRequired Gerekli bir parametre eksik.
callBadParamCount Orada çok fazla veya çok az parametre.
callBadCommand Komut adı bulunamadı.
callNoStackSpace Hiçbir yığın alanı kullanılabilir.
callNoStream Hiçbir CHtmlStream kullanılabilir.
callMissingQuote Bir parametre, bir tırnak işareti eksik.
callMissingParams Hiçbir parametre kullanılabilir.
callBadParam Parametre bozuk biçim vardı.

Açıklamalar

Hataları ayrıştırmak için çerçeve tarafından çağrıldı. Bir kez hata tanımlanır, hatanın nedeni ile ilgili ileti html akışı veya bir CHttpServerContext::WriteClient iletisi istemciye döndürülür.

Ayrıştırma hatası özelleştirmek için bu üye işlevi geçersiz kılma.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index