CHttpServer::InitInstance

virtual bool InitInstance(CHttpServerContext* pCtxt );

Dönüş değeri

Sıfırdan başlatma başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

pCtxt

Bir CHttpServerContext nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi CHttpServer bir nesneyi başlatmak için çerçeve tarafından çağrılır. InitInstance çerçeve için her istek için bir ISA tarafından çağrılan CHttpServer::HttpExtensionProc, denir.

CHttpServer özel başlatma sağlamak için bu üye işlevi geçersiz kılma.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index