CHttpServer::GetTitle

sanal lpctstr GetTitle () const;

Dönüş değeri

Başlık içeren bir dize işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlev istemciye gönderilecek html belgesi başlığını almak için çerçeve olarak adlandırılır.

Kendi başlığınızı sağlamak için geçersiz kılma.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index