CHttpServer::GetExtensionVersion

virtual bool GetExtensionVersion (HSE_VERSION_INFO *pVer );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi takdirde sıfır.

Parametreleri

pVer

Sürüm bilgileri sunucu ve istemcinin sürüm numarasını, bildirimler ve istenen önceliğini belirtmek alanlar içeren HSE_VERSION_INFO yapısı için işaretçi. Orada da kendisini küçük bir açıklama kaydetmek filtre uygulama alanı.

Açıklamalar

Bir ISA. yüklendiğinde bu üye işlev çerçeve tarafından çağrılır GetExtensionVersion dll uzantısını temel belirtimi sürüm numarasını alır. Ayrıca sunucu yöneticileri için kısa bir metin açıklaması sağlar.

GetExtensionVersion iki gerekli giriş noktaları bir ISA. biridir İkinci gerekli giriş noktası HttpExtensionProcfonksiyonudur. Her ikisi de bu mfc tarafından varsayılan uygulanması ile sağlanır. Sürüm için varsayılan uygulama arama ve varsayılan metin dizesinin yerine kendi kısa bir açıklama ile geçersiz kılma.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;HSE_VERSIO&N_INFO, CHttpServer::HttpExtensionProc

Index