CHttpServer::EndContent

virtual void EndContent (CHttpServerContext * pCtxt ) const;

Parametreleri

pCtxt

Bir CHttpServerContext nesnesi için bir işaretçi. null olamaz.

Açıklamalar

Bu üye işlev kapanış html etiketleri eklemek için çerçeve tarafından denir " lt;/Body> " ve " </HTML> " istemciye döndürülecek bir html belgesine.

Varsayılandan farklı bir davranışı uygulamak için bu üye işlevi geçersiz. (jpeg resmi gibi) bir html akımının dışında bir akış türü iade ettiğiniz, geçersiz kılabilirsiniz.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpServer::StartContent

Index