CHttpServer::ConstructStream

sanal CHtmlStream * ConstructStream);

Dönüş değeri

Bir CHtmlStream nesne işaretçisi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi CHtmlStream bir nesneyi oluşturmak için çerçeve tarafından çağrılır. Varsayılan dışındaki işlevselliği vermek için kendi sınıfının bir örneğini oluşturmak için bu üye işlevi geçersiz kılma.

Kurucunun CHtmlStream::CHtmlStream neden ConstructStream geçersiz olabilir ve özel işlevsellik sağlamak için bir CHtmlStream nesnesi hakkında bilgi için bkz.

CHttpServer ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index