CHttpFilterContext sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_pFC Bir HTTP_FILTER_CONTEXT yapısı için işaretçi.

İnşaat

CHttpFilterContext Bir CHttpFilterContext nesnesi oluşturur.

Öznitelikler

GetServerVariable Kopya i&nformationnbsp; http bağlantısı veya sunucuya kendisini çağıran tarafından sağlanan arabellek ilgili.
AddResponseHeaders Http yanıt-e doğru başlık ekler.
WriteClient Ham veriler istemciye hemen yazıyor.
AllocMem Tampon bellek ayırır.
ServerSupportFunction İstemci genel ISA bilgiler sağlar.

CHttpFilterContext genel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;HTTP_FILTER_CO&NTEXT

Index