CHttpFilterContext::WriteClient

bool WriteClient (LPVOID lpvBuffer, lpdword lpdwBytes, dword dwReserved = 0);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan başarılı olursa, aksi takdirde 0. 0, Windows işlevi kullanırsanız hatanın nedenini belirlemek için GetLastError.

Parametreleri

lpvBuffer

Arabellek veriyi içeren bir işaretçi.

lpdwBytes

Arabellek yazılacak bayt sayısını içeren bir dword işaretçisi.

dwReserved

Gelecekteki kullanım için ayrılmıştır. 0 Olmalıdır.

Açıklamalar

Ham veri hemen istemciye geri göndermek için bu üye işlev çağrısı.

CHttpFilterContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;HTTP_FILTER_CO&NTEXT, CHttpServerContext::WriteClient

Index