CHttpFilterContext::m_pFC

Açıklamalar

M_pFC veri üyesi bir HTTP_FILTER_CONTEXT yapısı bir işaretçidir. Aynı yapıda CHttpFilter::HttpFilterProc için geçirilen işaretçi noktalarda.

CHttpFilterContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;HTTP_FILTER_CO&NTEXT

Index