CHttpFilterContext::CHttpFilterContext

CHttpFilterContext (PHTTP_FILTER_CONTEXT pfc );

Parametreleri

pfc

HTTP_FILTER_CONTEXT yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir CHttpFilterContext nesnesi inşası sırasında çerçeve tarafından denir.

CHttpFilterContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;HTTP_FILTER_CO&NTEXT

Index