CHttpFilterContext::AllocMem

LPVOID AllocMem (dword cbSize, dword dwReserved );

Dönüş değeri

Tampon veya null işaretçi hatası.

Parametreleri

cbSize

Bayt olarak ayrılacak bellek arabelleği boyutunu belirtir.

dwReserved

Gelecekte kullanılmak üzere ayrılmış.

Açıklamalar

Bu üye fonksiyonu ile istemci iletişimi sona zaman otomatik olarak serbest bellek ayrılamıyor.

Genellikle bir http filtresi kaydedildiğinde, ağ oturumunu, bitir olayı kaydeder. Bu olay, bu istemci isteği tarafından kullanılan herhangi bir arabellek geri dönüşüm için iyi bir zamandır. Performansla ilgili nedenlerden dolayı çoğu filtre muhtemelen filtresi arabellek havuzu bırakın ve yalnızca tahsis veya arabellek havuzu boş ya da bellek yönetimi üzerindeki yükü kaydetmek için çok büyük olduğunda ücretsiz. AllocMem arama performansını olumsuz bir etkisi olabilir, ama dikkatli kullanımı ile değerli bir araç olabilir.

AllocMem ile ayrılan bellek blokları normal c çalıştırma veya Windows API bellek yönetim fonksiyonları ile yönetilemez.

CHttpFilterContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index