CHttpFilterContext::AddResponseHeaders

bool AddResponseHeaders (lptstr lpszHeaders, dword dwReserved = 0);

Dönüş değeri

Sıfır olmayan başarılı olursa, aksi takdirde 0.

Parametreleri

lpszHeaders

Eklemek için üstbilgi içeren bir dize işaretçisi.

dwReserved

Gelecekteki kullanım için ayrılmıştır. 0 Olmalıdır.

Açıklamalar

Bir http yanıt-e doğru üstbilgi eklemek için bu üye işlevini çağırın. Üstbilgisini dize lpszHeadersiçinde yer alıyor. Nasıl bir CHttpServer nesnesi bir http sunucusu yanıt üstbilgisi bilgilerini teslim hakkında bilgi CHttpServerContext::ServerSupportFunction konusunda açıklanan hse_req_send_response_header değerini görmek.

CHttpFilterContext genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index