CHttpFilter sınıf üyeleri

İnşaat

CHttpFilter Bir CHttpFilter nesnesi oluşturur.

Öznitelikler

GetFilterVersion CHttpFilter nesne oluşturulur sonra filtre sürümünü alır.

Overridables

OnReadRawData Ham verileri görmek uygulama sağlar. Döndürülen verileri hem üst hem de veri içerir.
OnPreprocHeaders İstemci sunucu istemci üstbilgi işlenmiş bildirir.
OnAuthentication İstemci kimlik doğrulaması yapar.
OnUrlMap Bir istemci bir sunucuya fiziksel bir yola mantıksal bir url eşleme bildirir.
OnSendRawData Ham verileri sunucudan istemciye gönderir.
OnLog Sunucu dosya bilgileri günlüğe kaydeder.
OnEndOfNetSession İstemci oturumu sona bildirir.

İşlem

HttpFilterProc Filtreden geçirilen olay nasıl işlendiği bildiren bir ileti döndürür. Her zaman denilen bir olay occors.

CHttpFilter ge&nel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpFilterContext

Index