CHttpFilter::OnSendRawData

sanal dword OnSendRawData (CHttpFilterContext * pfc, PHTTP_FILTER_RAW_DATA pRawData );

Dönüş değeri

Başarılı olursa, bildirim SF_STATUS_REQ_NEXT_NOTIFICATIONyazın. Bildirim Zincirdeki sonraki filtre arama.

Başarısız olursa, bildirim türü sf_status_req_error döndürülmelidir. Bu durumda, sunucu Windows işlevi kullanmanız gerekir SetLastError ve istemciye hata gösterir.

Parametreleri

pfc

Bağlam bilgilerini içeren bir CHttpFilterContext nesnesi. CHttpFilterContext nesne tarafından filtre bağlam bilgileri http isteği ile ilişkilendirmek için kullanılabilir. SF_NOTIFY_END_OF_NET_SESSION bildirim böyle bir bağlam bilgileri serbest bırakmak için kullanılabilir.

pRawData

Bir HTTP_FILTER_RAW_DATA yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlevi sunucu istemciye göndermeden ham verileri istemci bildirmek için çerçeve olarak adlandırılır.

Yalnızca HttpFilterProc tarafından kullanılan varsayılan bildirim işleyicisi değiştirmek için bu üye işlevi geçersiz kılmak ve farklı ham veri işleme.

CHttpFilter ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpFilter::HttpFilterProc, HTTP_FILTER_RAW_DATA, CHttpFilterContext, CHttpFilter::OnReadRawData

Index