CHttpFilter::OnPreprocHeaders

sanal dword OnPreprocHeaders (CHttpFilterContext * pfc, PHTTP_FILTER_PREPROC_HEADERS pHeaders );

Dönüş değeri

Aşağıdaki bildirim türlerinden:

SF_STATUS_REQ_FINISHED

Filtre http isteği ele. Sunucu oturum bağlantısını kesmek.

SF_STATUS_REQ_FINISHED_KEEP_CONN

Sunucu tcp oturumu seçeneği müzakere edildi ise açık tutmalı dışında SF_STATUS_REQ_FINISHED aynı.

SF_STATUS_REQ_NEXT_NOTIFICATION

Bildirim Zincirdeki sonraki filtre çağrılmalıdır.

SF_STATUS_REQ_HANDLED_NOTIFICATION

Bu filtre, bildirim ele. Diğer eylemciler için özellikle bu bildirimi çağrılmalıdır.

SF_STATUS_REQ_ERROR

Bir hata oluştu. Win32 API sunucu kullanmanız gereken istemciye hata oluştuğunda SetLastError.

SF_STATUS_REQ_READ_NEXT

Bir donuk akışa filtre filtresidir; Oturum parametreler anlaşır. Yalnızca geçerli ham okundu bildirimi.

Başarısız olursa, bildirim türü sf_status_req_error döndürülmelidir. Bu durumda, sunucu Windows işlevi kullanmanız gerekir SetLastError ve istemciye hata gösterir.

Parametreleri

pfc

Bağlam bilgilerini içeren bir CHttpFilterContext nesnesi. CHttpFilterContext nesnesi, filtre tarafından herhangi bir bağlam bilgilerini http isteği ile ilişkilendirmek için kullanılabilir.

pHeaders

HTTP_FILTER_PREPROC_HEADERS yapısı için işaretçi.

Açıklamalar

Bu üye işlev istemci sunucu istemci üstbilgi işlenmiş bildirmek için çerçeve tarafından denir.

İstemci üstbilgi işlemek için kendi yöntemi sağlamak üzere bu üye işlevi geçersiz. Varsayılan değer hiçbir şey yok.

CHttpFilter ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHttpFilter::HttpFilterProc, HTTP_FILTER_PREPROC_HEADERS, CHttpFilterContext

Index