CHttpFilter::CHttpFilter

CHttpFilter);

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir CHttpFilter nesnesi inşası sırasında çerçeve tarafından denir.

CHttpFilter ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index