CHttpFile sınıf üyeleri

İnşaat

CHttpFile Bir CHttpFile nesnesi oluşturur.

İşlemleri

AddRequestHeaders Http sunucusuna gönderilen istek başlıklarını ekler.
SendRequest Http sunucusuna bir istek gönderir.
SendRequestEx CInternetFile yazmak veya WriteString yöntemlerini kullanarak http sunucusuna bir istek gönderir.
EndRequest SendRequestEx üye işlevi ile bir http sunucusuna gönderilen istek biter.
QueryInfo Http sunucusunun yanıt ya da istek başlıklarını döndürür.
QueryInfoStatusCode Bir http isteğiyle ilişkili durum kodunu alır ve sağlanan dwStatusCode parametresinde yerleştirir.
GetVerb Bir http sunucusuna bir istek kullanılan fiil alır.
GetObject Hedef nesne fiil http sunucusuna bir istek alır.
GetFileURL Belirtilen dosyanın URL'sini alır.
Kapat CHttpFile kapatır ve kaynaklarını serbest bırakır.

CHttpFile ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetFile, CGopherFile, CHttpConnection

Index