CHttpFile

Sınıf CHttpFile istek ve http sunucusu dosyaları okumak için işlevsellik sağlar.

Internet oturumunuzu bir http sunucusundan veri yazıyorsa, CHttpFile bir örneğini oluşturmalısınız.

CHttpFile mfc Internet sınıfları ile nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale Internet programlama ile WinINet Visual c++ programlama Kılavuzu.

# include lt;afxinet.h>

Sı&nıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek GÖZYAŞI

Ayrıca bkz: CInternetFile, CGopherFile, CHttpConnection

Index