CHttpFile::SendRequest

bool SendRequest (lpctstr pstrHeaders = null, dword dwHeadersLen = 0, LPVOID = lpOptional = null, dword dwOptionalLen = 0 );
(CInternetException) atmak

bool SendRequest (CString&strHeadersLPVOIDlpOptionalnull, dword =dwOptionalLen = 0 );
(CInternetException) atmak

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0. Çağrı başarısız olursa, hatanın atılmış CInternetException nesne inceleyerek nedenini.

Parametreleri

pstrHeaders

Göndermek için başlıklarını adını içeren bir dize işaretçisi.

dwHeadersLen

PstrHeaders tarafından belirlenen başlıklar uzunluğu.

lpOptional

İsteğe bağlı veri hemen sonra istek üstbilgileri göndermek. Bu genellikle yazı ve KOYMAK işlemleri için kullanılır. Bu-ebilmek var olmak boş göndermek için isteğe bağlı veri yoksa.

dwOptionalLen

LpOptional uzunluğu.

strHeaders

Gönderilen istek üstbilgileri adını içeren bir dize.

Açıklamalar

Http sunucusuna bir istek göndermek için bu üye işlev çağrısı.

CHttpFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetFile, CHttpFile::SendRequestEx

Index