CHttpFile::GetVerb

CString GetVerb () const;

Dönüş değeri

Http fiilini (ya da yöntem) adını içeren bir CString object.

Açıklamalar

Http fiilini (veya yöntemi) bu CHttpFileile ilişkili olsun bu üye işlevini çağırın. Sonra başarılı bir çağrı SendRequest veya başarıyla OpenURL tarafından oluşturulmuş bir CHttpFile nesnesi bu üye işlevini kullanma.

CHttpFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetFile

Index