CHttpFile::GetObject

CString GetObject () const;

Dönüş değeri

Nesnenin adını içeren bir CString object.

Açıklamalar

Bu CHttpFileile ilişkili nesne adını almak için bu üye işlevini çağırın. Sonra başarılı bir çağrı SendRequest veya başarıyla OpenURL tarafından oluşturulmuş bir CHttpFile nesnesi bu üye işlevini kullanma.

CHttpFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetFile

Index