CHttpFile::GetFileURL

sanal CString GetFileURL () const;

Dönüş değeri

Bu dosya ile ilişkili kaynak referans url içeren CString nesnesi.

Açıklamalar

Url olarak http dosya adını almak için bu üye işlevini çağırın. Sonra başarılı bir çağrı SendRequest veya başarıyla OpenURL tarafından oluşturulmuş bir CHttpFile nesnesi bu üye işlevini kullanma.

CHttpFile ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetFile

Index