CHttpConnection sınıf üyeleri

İnşaat

CHttpConnection Bir CHttpConnection nesnesi oluşturur.

İşlemleri

OpenRequest Http isteği açar.

CHttpConnection genel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CFtpConnection, CGopherConnection, CInternetConnection, CHttpFile

Index