CHttpConnection

Mfc sınıfı CHttpConnection bir http sunucusuna bağlantınızı yönetir. http mfc WinINet sınıfları tarafından uygulanan üç Internet sunucu protokolleri biridir.

CHttpConnection sınıfı bir yapıcı ve bir üye işlev, bir sunucuya bir http protokolü ile yöneten OpenRequest, içerir.

Http sunucusu ile iletişim kurmak için CInternetSessionbir örneğini oluşturmalı ve sonra bir CHttpConnection nesnesi oluşturun. Sen asla doğrudan bir CHttpConnection nesnesi oluşturmak; aksine, CInternetSession::GetHttpConnection CHttpConnection nesnesini oluşturur ve buna bir işaretçi döndürür, çağrı.

CHttpConnection mfc Internet sınıfları ile nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için bkz: makale Internet programlama ile WinINet Visual c++ programlama Kılavuzu. Diğer iki desteklenen Internet Protokolü ile sunucuya bağlanma hakkında daha fazla bilgi için gopher ve ftp, CGopherConnection ve CFtpConnection sınıfları görmek.

# include lt;afxinet.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Temel sınıf | Hiyerarşi çizelgesi

Ör&neknbsp; mfc örnek GÖZYAŞI

Ayrıca bkz: CInternetConnection, CHttpFile

Index