CHttpConnection::CHttpConnection

CHttpConnection);

Açıklamalar

Bu üye işlevi, bir CHttpConnection nesnesi oluşturmak için çağrılır. Hiç bir CHttpConnection doğrudan oluşturmuş olursunuz. Aksine, CInternetSession::GetHttpConnection arayarak bir nesne oluşturma.

CHttpConnection genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CInternetSession::GetHttpConnection, CFtpConnection, CGopherConnection, CInternetConnection

Index