CHtmlStream sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_nStreamSize Akış boyutu içerir.

İnşaat

CHtmlStream Bir CHtmlStream nesnesi oluşturur.

İşlemleri

Ekle CHtmlStream için bir bellek bloğu ekler.
GetStreamSize CHtmlStream döndürür.
Kapat Akışı kapatır ve tampon belleği boşaltır.
InitStream Bir CHtmlStream nesnesi ile ilişkilendirilmiş bir akım başlatır.

Overridables

Abort Tüm uyarıları ve hataları yoksayar ve akımın biter.
Sıfırlama bir CHtmlStream nesnesi boşaltır.
Ayırma CHtmlStream nesnesinde bellek ayırır.
Realloc CHtmlStream nesnesinde bellek reallocates.
Memcpy Bir CHtmlStream nesnesi büyümeye kopyaları bellek.
Ücretsiz CHtmlStream nesnesinde belleği boşaltır.
Ayır CHtmlStream kapatır.
GrowStream Bir CHtmlStream nesnesi büyür.
Yazma Veri arabellek geçerli akışa yazıyor.

Operatörler

operatör lt; & lt; Veri akışı yazıyor.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index