CHtmlStream::Write

virtual void yazma (const void * lpBuf, UINT nSayı );

Parametreleri

lpBuf

Akışa yazılacak verileri içeren kullanıcı tarafından sağlanan arabellek bir işaretçi.

nSayı

Arabellek aktarılması için bayt sayısı.

Açıklamalar

Stream CHtmlStream nesnesi ile ilişkilendirilmiş bir arabellek veri yazmak için çerçeve tarafından çağrılan.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CHtmlStream::operator <<

Index