CHtmlStream::Reset

reset);

Açıklamalar

Daha önce başlatılan bir CHtmlStream nesnesi boş çerçeve tarafından çağrıldı. Bir CHtmlStream nesnesi boşaltmadan önce özel bir işlem gerektiren bu üye işlevi geçersiz kılma.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::Close, CHtmlStream::Abort

Index