CHtmlStream::Realloc

Sanal Bayt * Realloc (byte * lpMem, dword nBytes );

Dönüş değeri

Ayrılırken (ve muhtemelen taşındı) bellek bloğu için bir işaretçi veya tahsisat başarısız ise, null.

Parametreleri

lpMem

Ayrılırken için bellek bloğu için bir işaretçi.

nBytes

Yeni bellek bloğu boyutu.

Açıklamalar

Çerçeve tarafından bellek tahsis etmek denir. Özel bellek tahsisat uygulamak için bu işlevi geçersiz. Bu işlevi geçersiz kılmak, muhtemelen ayırma ve özgür de geçersiz kılmak istediğiniz.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::Free, CHtmlStream::Alloc

Index