CHtmlStream::operator lt; & lt;

CHtmlStreamamp; operatör << (lpctstr psz );

CHtmlStreamamp; operatör << (short int w );

CHtmlStreamamp; operatör << (long int dw );

CHtmlStreamamp; operatör << (const CHtmlStream & dere );

CHtmlStreamamp; operatör << (çift d );

CHtmlStreamamp; operatör << (kayan nokta f );

CHtmlStreamamp; operatör << (const CByteArray & dizi );

CHtmlStreamamp; operatör << (const CLongBinary & damla );

Açıklamalar

CHtmlStream ekleme (lt; <) operatörü, html akışına belirtilen dize veya tamsayı yazıyor. Operatör dize sürümü dizesini yapılmaksızın yazıyor. Ondalık metin olarak yazmadan önce sürümleri operatör biçiminin değeri tamsayı geçersiz.

Sen-ebilmek kull&anma CHtmlStreamamp; geçersiz kılma bu işlevi başka bir html akımının içeriği eklemek için.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::Write

Index