CHtmlStream::m_nStreamSize

Açıklamalar

Bir html akımının boyutunu içerir. m_nStreamSize , UINTtüründeki korumalı bir değişkendir. Ayırma ve serbest ve GrowStream gibi işlevleri geçersiz kılmak isterseniz, yalnızca bu değişken başvurusu.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::GetStreamSize, CHtmlStream::GrowStream

Index