CHtmlStream::GrowStream

virtual void GrowStream (dword dwNewLen );

Parametreleri

dwNewLen

Yeni bellek dosyası boyutunu.

Açıklamalar

Bellek genişletmek için çerçeve tarafından çağrıldı. CHtmlStream belleği nasıl genişletir değiştirmek isterseniz bunu geçersiz kılabilirsiniz. Bir varolan blok (veya bir bellek bloğu oluşturmak için ayırma ) Oluşturucu veya Ekle arama belirtilen nGrowBytes değerin bellek ayırma artırmak için varsayılan uygulama çağrıları Realloc.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::m_nStreamSize, CHtmlStream::GetStreamSize

Index