CHtmlStream::GetStreamSize

Dword GetStreamSize () const;

Dönüş değeri

Dosya uzunluğu.

Açıklamalar

Html akışı bayt cinsinden boyutu elde etmek için bu üye işlev çağrısı.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::m_nStreamSize, CHtmlStream::GrowStream

Index