CHtmlStream::Detach

BAYT * ayırmak);

Dönüş değeri

Bellek bloğuna html akış içeriğini içeren bir işaretçi.

Açıklamalar

CHtmlStream tarafından kullanılan bellek bloğu için bir işaretçi bu işlev çağrısı.

Bu işlevin çağrılması, CHtmlStreamkapatır. Attachçağırarak CHtmlStream bellek bloğuna yeniden bağlayın. Dosyayı yeniden bağlayın ve verileri kullanmak isterseniz, dosya uzunluğu Ayırçağırmadan önce almak için GetStreamSize çağırmalısınız. Verileri kullanabilmesi için CHtmlStream bir bellek bloğu ekleyin unutmayın (nGrowBytes == 0), daha sonra bellek büyümek mümkün olmayacaktır.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::Attach

Index