CHtmlStream::Close

virtual void Close);

Açıklamalar

Html akımının kapatın ve arabellek boş çerçeve tarafından adlandırılan.

Html akımının kapatılmadan önce bir eylem gerçekleştirmek için bu üye işlevi geçersiz kılma.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::Abort, CHtmlStream::Reset

Index