CHtmlStream::CHtmlStream

CHtmlStream (UINT nGrowBytes = 4096);

CHtmlStream (byte * lpBuffer, UINT nBufferSize, UINT nGrowBytes = 0);

Parametreleri

nGrowBytes

Bayt bellek ayırma artışı.

lpBuffer

Arabellek boyutu nBufferSize bilgi alan işaretçisine.

nBufferSize

Bayt cinsinden dosya arabelleği boyutunu belirten bir tamsayı.

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir CHtmlStream nesnesi inşası sırasında çerçeve tarafından denir.

Normalde, bir CHtmlStream nesnesi otomatik olarak oluşturulur ve size CHttpServer::ConstructStreamtarafından teslim. CHttpServer::ConstructStreamgeçersiz kılarak bir CHttpServerContext nesnesi ile ilişkilendirilmiş CHtmlStream nesnenin davranışını değiştirebilirsiniz. Örneğin, nGrowBytes belirli bir değere ayarlamak isteyebilirsiniz. NGrowBytes, ayarlarsanız kodunuzu performansını etkiler nedeniyle dikkatli olun. NGrowBytes parametresi mfc akışı ile ilişkili bellek bloğu artırmak için nasıl hızla bildirir. Değeri büyük ise, kodunuzu daha hızlı olacaktır, ancak bellek israf olacak. Değer küçük ise, kodunuzu daha az bellek kullanacaktır, ancak bellek daha sık ayırarak zaman israf.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::InitStream, CHtmlStream::Attach, CHtmlStream::Alloc

Index