CHtmlStream::Attach

voidAttach (byte * lpBuffer, UINT nBufferSize, UINT nGrowBytes = 0);

Parametreleri

lpBuffer

CHtmlStream için iliştirilecek arabellek işaretçisine.

nBufferSize

Bayt cinsinden arabellek boyutunu belirten bir tamsayı.

nGrowBytes

Bayt bellek ayırma artışı.

Açıklamalar

CHtmlStreamiçin bir bellek bloğu iliştirmek için bu işlevini çağırın. Bu bellek bloğunu bellek dosyası olarak kullanmak CHtmlStream neden.

NGrowBytes 0 ise, CHtmlStream nBufferSizeiçin Dosya uzunluğunu ayarlar. Yani önce CHtmlStream için eklenen bellek bloğu veri dosyasına veri olarak kullanılacak. Bu şekilde oluşturulan bellek dosyaları yetiştirilen olamaz.

Dosya yetiştirilen olamaz çünkü dosya büyümek CHtmlStream neden dikkat edin. Don't use operatör lt; < veri eklemek için.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::Detach

Index