CHtmlStream::Abort

abort);

Açıklamalar

Olarak adlandırılan çerçeve tarafından akışı sonlandırmak ve yazma CHtmlStream için kullanılamaz duruma getirme.

Abort akış bir felaket hatasından sonra temizlemek için kullanın. Yeniden yazma planlıyorsanız, akış içeriğini silmek için Sıfırla kullanın.

Özel temizleme uygulamak için bu üye işlevi geçersiz kılma.

CHtmlStream ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHtmlStream::Reset, CHtmlStream::Close

Index