CHotKeyCtrl sınıf üyeleri

İnşaat

CHotKeyCtrl Bir CHotKeyCtrl nesnesi oluşturur.
Oluşturma Sıcak anahtar denetim oluşturur ve bir CHotKeyCtrl nesnesi ekler.

Öznitelikler

SetHotKey Sıcak anahtar denetim sıcak tuş birleşimini ayarlar.
GetHotKey Sanal-anahtar kodu ve bir kısayol tuşu değiştiricisi bayrakları sıcak anahtar denetimden alır.

İşlemleri

SetRules Geçersiz birleşimleri ve sıcak anahtar denetim için varsayılan değiştirici bileşimi tanımlar.

CHotKeyCtrl ge&nel bakış |nbsp; Temel sınıf üyesi | Hiyerarşi çizelgesi

Index