CHotKeyCtrl::SetRules

void SetRules ( word wInvalidComb, word wModifiers );

Parametreleri

wInvalidComb

Geçersiz anahtar belirten bayraklar dizisi. Aşağıdaki değerleri birleşimi olabilir:

wModifiers

Kullanıcı geçersiz bir birleşimi girdiğinde kullanmak için gereken tuş birleşimini belirten bayraklar dizisi. Değiştirici bayraklar hakkında daha fazla bilgi için bkz: GetHotKey.

Açıklamalar

Geçersiz birleşimleri ve sıcak anahtar denetim için varsayılan değiştirici bileşimi tanımlamak için bu işlevini çağırın. WInvalidCombiçinde belirtilen bayrak tarafından tanımlanan kullanıcı geçersiz anahtar birleşimi, girdiğinde, sistem wModifiersiçinde belirtilen bayrakları ile kullanıcı tarafından girilen anahtar birleştirme or işlecini kullanır. Elde edilen birleşimi bir dizeye dönüştürülür ve sıcak anahtar denetimde görüntülenen.

CHotKeyCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHotKeyCtrl::GetHotKey, CHotKeyCtrl::SetHotKey

Index