CHotKeyCtrl::SetHotKey

void SetHotKey ( word wVirtualKeyCode, word wModifiers );

Parametreleri

wVirtualKeyCode

Virtual anahtar kodunu kısayol tuşu.

wModifiers

Tuşları gösteren değiştirici bayrakları, wVirtualKeyCodeile birlikte kullanıldığında, sıcak bir tuş bileşimini tanımlar. Değiştirici bayraklar hakkında daha fazla bilgi için bkz: GetHotKey.

Açıklamalar

Sıcak anahtar denetim sıcak tuş birleşimini ayarlamak için bu işlev çağrısı.

CHotKeyCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHotKeyCtrl::GetHotKey

Index