CHotKeyCtrl::GetHotKey

dword GetHotKey ( ) const;

void GetHotKey ( word amp;wVirtualKeyCode, word &wModifiers ) const;

Dönüş değeri

Yukarıda, bir dword ilk kullanımı sanal-anahtar kodu ve değiştirici bayraklar içeren. Alt sıra kelime sanal-anahtar kodu ve yüksek sıralı sözcük değiştiricisi bayraklar. Bu 32-bit değer loword ve HIWORD SetHotKey üye işlev parametreleri olarak kullanılabilir.

Parametreleri

wVirtualKeyCode

Virtual anahtar kodunu kısayol tuşu.

wModifiers

Tuşları gösteren değiştirici bayrakları, wVirtualKeyCodeile birlikte kullanıldığında, sıcak bir tuş bileşimini tanımlar.

Açıklamalar

Sanal-anahtar kodu ve bir kısayol tuşu değiştiricisi bayrakları sıcak anahtar denetimden almak için bu işlev çağrısı.

Değiştirici bayraklar aşağıdaki değerleri birleşimi olabilir:

CHotKeyCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHotKeyCtrl::SetHotKey

Index