CHotKeyCtrl::Create

bool Oluştur ( dword dwStyle, const RECT& rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Dönüş değeri

Sıfır, başlatma başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

dwStyle

Sıcak anahtar denetim stilini belirtir. Denetim stiller birleşimini Uygula.

rect

Sıcak anahtar denetimin boyutunu ve konumunu belirtir. O-ebilmek var olmak bir CRect nesnesi ya da bir rect yapısı.

pParentWnd

Sıcak anahtar denetimin üst pencere, genellikle bir CDialogbelirtir. null olmamalıdır.

nID

Sıcak anahtar denetimin kimliğini belirler.

Açıklamalar

İki adımda bir CHotKeyCtrl nesnesi oluşturun. İlk kurucusunu, sonra sıcak anahtar denetimi oluşturur ve CHotKeyCtrl nesnesine ekler oluşturma, çağrı.

CHotKeyCtrl ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CHotKeyCtrl::CHotKeyCtrl

Index